Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ερμηνευτικό λεξικό της πολιτικής γλώσσας.


Σήμερα θα μάθουμε να μιλάμε την γλώσσα των πολιτικών, δηλαδή πώς να μιλάμε με περισπούδαστο ύφος, χωρίς στην πραγματικότητα να λέμε τίποτα απολύτως! Η λεγόμενη «ξύλινη γλώσσα», είναι στην ουσία μια σειρά από πολύπλοκους ημι-ακατανόητους όρους, που σχηματίζουν μια πολιτική ομιλία που λέει πολλά, αλλά δεν σημαίνει τίποτα, και χρησιμοποιείται κυρίως σε καταστάσεις αμηχανίας. Μπορείτε κι εσείς να τη χρησιμοποιήσετε όμως. Μάθετε να μιλάτε σαν πολιτικοί, και κάντε τους συνομιλητές σας να νιώσουν ηλίθιοι. Αρκεί να μιλάτε γρήγορα εμφατικά και με θράσος, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των ακροατών σας. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ο παρακάτω πίνακας. Αποτελείται από 4 στήλες και 22 σειρές. Θεωρητικά, με τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να κατασκευάσετε  234256 διαφορετικές προτάσεις. Κάθε φορά συνδυάζετε 4 φράσεις, επιλέγοντας μία τυχαία από κάθε στήλη. Θα έχετε μια πλήρη πρόταση, όπου δεν θα λέει απολύτως τίποτα. Συνεχίζετε τον πολιτικό σας λόγο με τον ίδιο τρόπο, ξεκινώντας μια νέα πρόταση, με 4 νέες τυχαίες φράσεις από κάθε στήλη, κ.ο.κ.
 
X
1
2
3
4
1
Κυρίες και κύριοι
Η πραγμάτωση των στόχων που έχουμε προσεκτικά θέσει
Μας επιβάλλει να εξετάσουμε αναλυτικά
Τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες και τα θεσμικά πλαίσια
2
Από την άλλη πλευρά
Η μέθοδος στην ανάπτυξη της δράσης των στελεχών
Παίζει σημαντικό ρόλο στο να καθορίσουμε
Τους άξονες μιας μελλοντικής πορείας
3
Ταυτόχρονα
Η σταθερή άνοδος στην ποιότητα και την ποσότητα των προσπαθειών μας
Μας υποχρεώνει να προσδιορίσουμε
Ένα γενικότερο σύστημα πλατιάς συμμετοχής
4
Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι
Η παρούσα δομή του υπάρχοντος συστήματος
Βοηθά στην προετοιμασία μας για
Τη δημιουργική στάση μας απέναντι στις προκλήσεις των καιρών
5
Με αυτό τον τρόπο
Ένα νέο μοντέλο πολύπλευρης δράσης και παρέμβασης
Εγγυάται την ευρύτερη δυνατή απήχηση ώστε να επεξεργαστούμε
Τις νέες συνισταμένες και συνιστώσες της πραγματικότητας
6
Περιττεύει να υπογραμμίσω ότι
Η αδιάκοπη προσήλωσή μας στην πρακτική τεκμηρίωσης και ενημέρωσης
Μας βοηθάει αποφασιστικά στην προσπάθεια να στερεώσουμε
Ένα δυναμικό σύστημα αντιμετώπισης των μεγάλων απαιτήσεων της εποχής μας
7
Είναι προφανές ότι
Η οργανοτική αναδιάρθωση που θα αναδείξει την πλατιά συμμετοχή των λαϊκών μαζών
Εμφανώς θα οδηγήσει νομοτελειακά προς
Ένα καινούργιο μοντέλο ανάπτυξης
8
Η καθημερινή πρακτική έχει αποδείξει ότι
Η ιδεολογική καθαρότητα όταν συνδυάζεται με το ξεκίνημα μιάς αποφασιστικής διαδικασίας ριζοσπαστικών αλλαγών
Συμβάλλει αναπόδραστα στο να τελειοποιήσουμε
Τις δαίφορες μορφές ενίσχυσης του κύρους της χώρας
9
Μπορεί να θεωρείται βέβαιον ότι
Η ανάπτυξη ποικιλόμορφης δραστηριότητας
Οριοθετεί και θεμελειώνει αποφασιστικά
Τις βάσεις μιας προοδευτικής μετεξέλιξης
10
Κατά την ενάσκηση οργανικών καθηκόντων
Η προσαρμογή της βιοποικιλότητας σε συνθήκες βιοπολιτικού ανταγωνισμού χωρίς τον νόμο της φυσικής επιλογής
Οδηγεί σε μια μεγάλη προσπάθεια για
Νέες τομές, νέες συνιστώσες, νέες ρηξικέλευθες δράσεις
11
Ο ασφαλέστερος λόγος για ένα υπαρκτό μοντέλο ανάπτυξης προβάλλει ότι
Η διείσδυση στην ενυπάρχουσα δομή μιας αφανούς δράσης
Τελειοποιεί και δρα αναπόσπαστα και αναπόδραστα
Διαθέσεις για πραγματική ενεργό συμμετοχή στο γίγνεσθε
12
Μπορεί να θεωρηθεί κοινότοπο αλλά όχι κοινότυπο ότι
Η ανάδειξη της ενδογενούς κοινονικης ανάδρασης
Συμβάλλει σε οριοθέτηση για
Τα στοιχειώδη δομικά στοιχεία που δρουν αναπόδραστα και αναπόσπαστα από την όλη δομή
13
Ποιός θα μπορούσε να αμφισβητησει την θέση ότι
Ο εντεταλμένος κοινωνικός περίγυρος που καθορίζει τις αναπτυξιακές διαστάσεις
Δομεί και στηρίζει με την οντότητά του
Τα πραγματικά αποστάγματα της συνεκτικής συμπαγούς διάστασης των επιμέρους μελών
14
Είναι πρόδηλο κυρίες και κύριοι ότι
Η δομική διάσταση της ενδογενούς αντισυμβατικότητας που πληρεί εσωτερικεύσεις στερεοτύπων
Συμπαρασύρει και ενισχύει δράσεις για
Το πραγματικό περιεχόμενο του διακυβεύματος που δομεί τις εναλλακτικές δράσεις
15
Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυρισθώ ότι
Η επιτακτική δομική συνιστώσα του συστήματος δομεί, προβάλλει και στοιχειοθετεί μια μεταμοντέρνα εκδοχή όπου
Ανελίσσει επεκτατικά την πρόσθετη δόμιση για
Τις καθημερινές επιδιώξεις που συμβάλουν σε ενεργή διάθεση μπροστά στο έργο
16
Μπορεί να θεωρηθεί ως πάγια αρχή που προάγει την πολιτική ενάργεια
Η σύγκλιση στο άνω φράγμα του ελάχιστου κάτω φράγματος μιας συνολικής δομής συνεκτικής πυκνής και συμπαγούς
Προσάπτει ισχυρές ενδείξεις για
Γενικευμένες προσεγγίσεις μιας κοινωνικής πλην καθολικής δράσης του συνόλου
17
Ανεξαρτήτως της εκάστοτε προσωπικής προσεγγίσεως
Ο πραγματικός δομικός συντελεστής πράξεων και έργων που συνδέονται λογικά και δομικά συνιστά μόρφωμα έτσι ώστε να
Διανθίζει την προοπτική της ανάπτυξης και δράσης των αντικειμένων μεσα από
Αυστηρές δομικές ενδοαναπτυξιακές αντιφάσεις του συστημικού πράττειν
18
Περιττεύει να υπογραμμίσω την σημασία αυτών των στοιχείων  διότι
Η διαμέτριση σε κάθε συνολική οντότητα που έχει πεπερασμένη υποκάληψη για κάθε άπειρη κάλυψη
Εξαρτά την κλειστότητα με την συμπάγεια των ιδιοτήτων που προβάλλουν ως
Την αλήθεια για την ενδοατομική κοινωνική διαστρωμάτωση του όντως όντος
19
Η ποικιλόμορφη και πλούσια εμπειρία μας
Το δυνάμωμα και η επέκταση δομών
Μας υποχρεώνει να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε
Τις δαίφορες μορφές ενίσχυσης της επιρροής μας
20
Η επιμέλια της οργάνωσης και προπάντων
Η πλατιά συμμετοχή των μαζών στις σχετικες διαδικασίες
Μας δίνει σε μεγάλο βαθμό την ευχέρεια να εκτιμήσουμε
Τις καλύτερες συνθήκες για την επιττάχυνση του εργου μας
21
Τα ιδεολογικά κριτήρια όταν συνδιαστούν και
Το ξεκίνημα μιας αποφασιστηκής καμπάνιας
Αποτελούν μια πολύ συμαντική βάση για
Την παγείωση των στόχων μας
22
Με μια πιο βαθιά και ρεαλιστικότερη ματιά
Την ανάληψη ευθήνης του καθενός από εμάς
Εγκαινιάζουν μια διαδικασία που συμβάλει στο να τελειοποιήσουμε
Την διαυγή και κρυστάλινη θέση μας

Ορίστε λοιπόν! Μάθετε κι εσείς να μιλάτε σαν πολιτικός. Το μόνο που θα χρειαστείτε, είναι ο παραπάνω πίνακας, και μπόλικο θράσσος!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου