Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

H μάχη των θρησκειών

Η διάδοση ιδεών και θρησκειών στο πέρασμα των αιώνων αποτυπώνεται μέσα από έναν ολοένα μεταβαλλόμενο χρωματικό χάρτη επιρροής που «τρέχει» στο χρόνο.

Χριστιανισμός / Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Χριστιανισμός / Βυζαντινή Αυτοκρατορία, πρώτη εμφάνιση του Ισλάμ, Μόγγολοι, η επικράτηση Χριστιανισμού και Ισλάμ μέσα από τις διακυμάνσεις της επιρροής τους, η εμφάνιση και συρρίκνωση του κομμουνισμού, όλα όσα διαδραματίστηκαν από το 20 μ.Χ. μέχρι σήμερα σε ένα μεστό video.

Παρακολουθείστε πώς αλλάζουν οι γεωγραφικές σφαίρες εξάπλωσης στο πέρασμα των αιώνων.