Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ - Σφῆκες (1516-1537)

ΧΟ. φέρε νυν ἡμεῖς αὐτοῖς ὀλίγον ξυγχωρήσωμεν ἅπαντες,
ἵν᾽ ἐφ᾽ ἡσυχίας ἡμῶν πρόσθεν βεμβικίζωσιν ἑαυτούς.

ἄγ᾽, ὦ μεγαλώνυμα τέκνα [στρ.]
τοῦ θαλασσίου,
1520 πηδᾶτε παρὰ ψάμαθον
καὶ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο,
καρίδων ἀδελφοί·

ταχὺν πόδα κυκλοσοβεῖτε, [ἀντ.]
καὶ τὸ Φρυνίχειον
1525 ἐκλακτισάτω τις, ὅπως
ἰδόντες ἄνω σκέλος ὤ-
ζωσιν οἱ θεαταί.

στρόβει, παράβαινε κύκλῳ καὶ γάστρισον σεαυτόν,
1530 ῥῖπτε σκέλος οὐράνιον· βέμβικες ἐγγενέσθων.
καὐτὸς γὰρ ὁ ποντομέδων ἄναξ πατὴρ προσέρπει
ἡσθεὶς ἐπὶ τοῖσιν ἑαυτοῦ παισί, τοῖς τριόρχοις.
1535 ἀλλ᾽ ἐξάγετ᾽, εἴ τι φιλεῖτ᾽, ὀρχούμενοι θύραζε
ἡμᾶς ταχύ· τοῦτο γὰρ οὐδείς πω πάρος δέδρακεν,
ὀρχούμενος ὅστις ἀπήλλαξεν χορὸν τρυγῳδῶν.

***
ΚΟΡ. Ας σταθούμε παράμερα τότε λοιπόν
όλοι εμείς απ᾽ τη μια κι απ᾽ την άλλη,
για να μην τους μποδάμε, κι απλόχωρ᾽ αυτοί
να γυρίζουν μπροστά μας σα σβούρες.

Ο Φιλοκλέωνας και οι καβουρόμορφοι χορευτές πιάνουν το χορό
και χορεύουν σαν τρελοί.


ΧΟΡ. Ω αδερφάκια των γαρίδων
και θαλασσινού πατέρα
ξακουσμένα εσείς παιδιά,
1520 δώστε πήδους στ᾽ ακρογιάλι,
μπρος, χορό στην αμμουδιά!

Με γοργό ρυθμό ένα γύρο
δώστε μια, να πάει το πόδι
σαν του Φρύνιχου ψηλά,
κι οι θεατές που θα το βλέπουν
να φωνάζουν οπ λαλά.

Με γυροβολιές χορεύετε σα σβούρες!
1530 Χτύπο στην κοιλιά, το πόδι στον αέρα!
Και των θαλασσών ο αφέντης, νά τος, σειέται,
ο πατέρας σας, σιμώνει με καμάρι
για τους τρεις του γιους, τα τρυποκάρυδά του.
Ζωηρός χορός για κάμποση ώρα.
Μα χορεύοντας, αν αγαπάτε, τώρα
συνοδέψτε μας, να βγούμε απ᾽ την ορχήστρα·
πράμα που ποτέ κανείς δεν το ᾽δε ώς τώρα,
να ξεπροβοδούν με το χορό τους άλλοι
τη χορευτική της κωμωδίας ομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου