Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Ο δορυφόρος Planck χαρτογραφεί την αυγή του χρόνου

Ο δορυφόρος Planck χαρτογραφεί την αυγή του χρόνου: