Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ ΠΑΕΙ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

Ο άνθρωπος
όταν γεννιέται,
είναι τρυφερός και λυγερός.
Όταν πεθαίνει,
γίνεται σκληρός και αλύγιστος.
Τα ζώα και τα φυτά:
Όταν γεννιούνται,
είναι τρυφερά και λεπτούτσικα.
Όταν πεθαίνουν,
γίνονται σκληρά και ξερά.

Έτσι:
Ο σκληρός και αλύγιστος
πάει συντροφιά με το θάνατο.
Ο τρυφερός και λυγερός
με τη ζωή.

Γι’ αυτό:
Στρατός που ελίσσεται,
δύσκολα νικιέται.
Δέντρο που λυγίζει,
δύσκολα τσακίζεται.

Ακόμα:
Ο αλύγιστος και ογκώδης
στις επαφές του μειονεκτεί.
Ο λεπτός και λυγερός
πλεονεκτεί.

ΛΑΟ ΤΣΕ, ΤΑΟ ΤΕ ΤΣΙΝΓΚ