Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Ο Δημοσθένης για τα σφάλματα των ιδιωτών και των αρχόντων και τις συνέπειες στην κοινωνία

Τα σφάλματα (αμαρτήματα) των ιδιωτών και των αρχόντων και οι συνέπειες στην κοινωνία
 
Πρώτο: Τα μεν των ιδιωτών αμαρτήματα, ουκ εις το πλήθος, εις δαυτους ήνεγκε τας βλάβας, τα δε των αρχόντων και πολιτευομένων εις άπαντα αφικνείεται.
 
Δηλαδή: Τα σφάλματα των ιδιωτών δεν βαραίνουν το σύνολο αλλά τον ιδιώτη (και το στενό περιβάλλον του), ενώ τα σφάλματα των αρχόντων και αυτών που διαχειρίζονται τα κοινά προκαλούν ζημιά σε όλους.
 
Δεύτερο: Εάν μεν των ναυτών τις αμάρτη, βραχείαν την βλαβην ηνεγκεν, εαν δο κυβερνήτης αποσφαλή, κοινήν την ατυχίαν εις άπαντας τους εμπλέοντας εποίησεν.
 
Δηλαδή: Σε ένα ταξίδι με πλοίο, εάν κάνει λάθος ένας ναύτης, προκαλεί μικρή ζημιά. Εάν όμως κάνει σφάλμα ο κυβερνήτης, προκαλεί καταστροφή σε όλους όσοι ταξιδεύουν.
 
Γνώμες του Δημοσθένη για τις συνέπειες και για την κοινωνία από τα σφάλματα των ιδιωτών και των αρχόντων.
 
Πολιτειολόγος εις τοις πράγμασιν ο Δημοσθένης, και όχι πολιτικός φιλόσοφος, διατυπώνει τις παραπάνω σκέψεις, και πολλές άλλες για την ομαλή πορεία μιας κοινωνίας.
 
Τις παραπάνω απόψεις τις ειρωνεύονται και τις περιφρονούν όσοι εμποτίστηκαν με τα καρκινώματα του οποιουδήποτε δογματισμού. Τις σέβονται όμως όσοι επιδιώκουν την ευημερία και την ασφαλή πορεία μιας κοινωνίας.
 
Αλήθειες απλές και κατανοητές με γενική και παντοτινή αξία, διατυπωμένες πριν από 2500 χρόνια περίπου. Κορυφαία έκφραση του Ελληνικού Πνεύματος για τις ευθύνες και τις συνέπειες σε μια κοινωνική στάση, δράση και λειτουργία του απλού πολίτη αλλά και του άρχοντα.
 
Παράδειγμα: Το λάθος του δημότη και του πολίτη της χώρας γενικότερα  κάνει ζημιά στον ίδιο και το περιβάλλον του. Το λάθος όμως του Δημάρχου και των συνεργατών του βλάπτει όλο το Δήμο. Και το τραγικότερο, τα λάθη ενός Πρωθυπουργού και μιας  κυβέρνησηςζημιώνουν αφάνταστα όλη την χώρα.
 
Στο δημόσιο βίο της χώρας μας έχουμε και παλιότερα και στις μέρες μας, παραδείγματα ανθρώπων που ασχολούνται με την διαχείριση των κοινών και το μόνο που τους νοιάζει είναι η διαχείριση και η νομή της εξουσίας, δια φιλοτιμίαν και πλεονεξίαν, όπως αναφέρει ο Θουκιδίδης, ενώ δεν έχουν επίγνωση ή και αδιαφορούν για την επίπτωση των λανθασμένων πολιτικών  επιλογών τους σε ολόκληρη την κοινωνία.