Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΡΗΤΟΡΙΚΗ: ΛΥΣΙΑΣ - Περὶ τοῦ σηκοῦ ἀπολογία (42-43)

[42] Ἀλλὰ γάρ, ὦ βουλή, ταῦτα μὲν ἐνθάδε οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ λέγειν· ἀπέδειξα δ᾽ ὑμῖν ὡς οὐκ ἐνῆν σηκὸς ἐν τῷ χωρίῳ, καὶ μάρτυρας παρεσχόμην καὶ τεκμήρια. ἃ χρὴ μεμνημένους διαγιγνώσκειν περὶ τοῦ πράγματος, καὶ ἀξιοῦν παρὰ τούτου πυθέσθαι ὅτου ἕνεκα, ἐξὸν ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ἐλέγξαι, τοσούτῳ χρόνῳ ὕστερον εἰς τοσοῦτόν με κατέστησεν ἀγῶνα,

[43] καὶ μάρτυρα οὐδένα παρασχόμενος ἐκ τῶν λόγων ζητεῖ πιστὸς γενέσθαι, ἐξὸν αὐτοῖς τοῖς ἔργοις ἀδικοῦντα ἀποδεῖξαι, καὶ ἐμοῦ ἅπαντας διδόντος τοὺς θεράποντας, οὕς φησι παραγενέσθαι, παραλαβεῖν οὐκ ἤθελεν.

***
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
[42] Ωστόσο δεν γνωρίζω, μέλη της βουλής, ποιός ο λόγος να τα αναφέρω εδώ αυτά. Σας απέδειξα ότι δεν υπήρχε κορμός στο χωράφι, και παρουσίασα μάρτυρες και στοιχεία. Με τη μνήμη στραμμένη σε αυτά, οφείλετε να διατυπώσετε την ετυμηγορία σας για την υπόθεση, και να ζητήσετε να μάθετε από αυτόν για ποιό λόγο, ενώ είχε τη δυνατότητα να με «ξεσκεπάσει» επ᾽ αυτοφώρω, με ενέπλεξε σε μια τέτοια δικαστική περιπέτεια έπειτα από τόσον καιρό,

[43] και γιατί, ενώ δεν παρουσίασε κανένα μάρτυρα, ζητεί να γίνει πιστευτός με τα λεγόμενά του, όταν είχε τη δυνατότητα να αποδείξει την ενοχή μου με τα ίδια τα έργα, και για ποιό λόγο, όταν εγώ παρέδιδα όλους τους δούλους που ισχυρίζεται ότι ήταν παρόντες, εκείνος δεν ήθελε να τους παραλάβει.