Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Ήταν ο Ιησούς ιερός και αναμάρτητος;

Εξ ορισμού είναι δεδομένο σε όλους τους Χριστιανούς, ότι η θρησκεία τους είναι η μοναδική, η ηθικότερη  όλων, λόγω της εξέχουσας αγιότητας του προσώπου που την αντιπροσωπεύει. Ο Ιησούς πάντα παρουσιάζεται ως ένας τέλειος, αναμάρτητος, φιλάνθρωπος, με την αξιαγάπητη αγαθή συμπεριφορά που ένοιωθε για τους ανθρώπους, ήταν δε ο μόνος που διέθετε τα απαιτούμενα προσόντα για να γίνει ο ίδιος  θυσία προκειμένου να επιλύσει όλα τα προβλήματα μιας ατελούς δημιουργίας, αποκύημα της μυθολογίας των Εβραίων.
Αφήνοντας κατά μέρος το ζήτημα ότι ποτέ η Παλαιά Διαθήκη δεν κάνει την οποιαδήποτε αναφορά αλλαγής ή αναθεώρησης των κανόνων του θεού για τον προσδοκούμενο εκ μέρους των χριστιανών Σωτηριανισμό. Θα εξετάσουμε τρία παραδείγματα παρμένα μέσα από την βίβλο, κατά πόσον ο ήρωας της αναθεωρημένης αυτής μεσσιανικής έκδοσης του χριστιανισμού, που ακούει στο όνομα Ιησούς, τηρούσε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που απαιτούνταν από τον παλαιό νόμο, ως επίσης και τον ισχυρισμό ότι ο Ιησούς, αν πράγματι ήταν ο τέλειος και ο αναμάρτητος.
Η Βίβλος κάνει διαφήμιση στα παρακάτω 4 εδάφια για τον Ιησού ότι ήταν ιερός και αναμάρτητος:
1. ΕΧΟΝΤΑΣ, λοιπόν, έναν μεγάλο αρχιερέα, που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς, τον Ιησού, τον Υιό τού Θεού, ας κρατάμε την ομολογία. Επειδή, δεν έχουμε αρχιερέα, που δεν μπορεί να συμπαθήσει στις ασθένειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε σε όλα, κατά τη δική μας ομοιότητα, χωρίς αμαρτία. (Εβραίους 4:14-15)
2. Επειδή, τέτοιου είδους αρχιερέας (ο Ιησούς) έπρεπε σε μας: Όσιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς, και ο οποίος έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς• ? (Εβραίους 7:26)
3. Δεδομένου ότι, σε τούτο προσκληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας παράδειγμα σε σας, για να ακολουθήσετε τα ίχνη του• ο οποίος «δεν έκανε αμαρτία ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του».(Α’ Πέτρου 2:21-22)
4. Και γνωρίζετε ότι εκείνος φανερώθηκε για να σηκώσει τις αμαρτίες μας• και σ’ αυτόν αμαρτία δεν υπάρχει. (Α’ Ιωάννου 3:5)
Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, οι συμπεριφορές όμως του Ιησού που ακολουθούν, δεν ταιριάζουν με την τέλεια και αναμάρτητη φύση του. Υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία ρίχνουν πολύ πάγο στους ισχυρισμούς ότι ο Ιησούς ήταν το πρότυπο του αναμάρτητου.
1. Ο Ιησούς εδώ εμφανίζει μια τρομακτική έλλειψη σεβασμού απέναντι στους νόμους του πατέρα του Γιαχωβά, όταν δήλωνε για παράδειγμα στους Ιουδαίους ότι όλα τα τρόφιμα είναι καθαρά:
«δεν υπάρχει τίποτε που, απέξω από τον άνθρωπο, μπαίνει μέσα του, το οποίο μπορεί να τον μολύνει, αλλά αυτά που βγαίνουν απ’ αυτόν, εκείνα είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Αυτός που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει.Και όταν από το πλήθος μπήκε μέσα σε ένα σπίτι, οι μαθητές του τον ρωτούσαν για την παραβολή.Και τους λέει: Έτσι ασύνετοι είστε κι εσείς; Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι απέξω, που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο, δεν μπορεί να τον μολύνει;Επειδή, δεν μπαίνει μέσα στην καρδιά του, αλλά στην κοιλιά και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο, καθαρίζοντας όλα τα φαγητά.» (Μάρκος 7:15-19)
Ιδού η διαιτητική λίστα του νόμου απαγόρευσης βδελυρών τροφών από τον Γιαχβέ:
«ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, και στον Ααρών, λέγοντάς τους: Μιλήστε στους γιους Ισραήλ, λέγοντας: ΑΥΤΑ είναι τα ζώα, που θα τρώτε, από όλα τα κτήνη που είναι επάνω στη γη.Κάθε δίχηλο ανάμεσα στα κτήνη, που έχει πόδι σχισμένο, και αναμασάει, θα το τρώτε. Όμως, δεν θα τρώτε αυτά από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που είναι δίχηλα, την καμήλα, επειδή αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλη, είναι σε σας ακάθαρτη και τον δασύποδα, επειδή, αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλος, είναι σε σας ακάθαρτος  και τον λαγό, επειδή αναμασάει [μεν], όμως δεν είναι δίχηλος, είναι σε σας ακάθαρτος, και το γουρούνι, επειδή, είναι [μεν] δίχηλο, και έχει το πόδι σχισμένο, όμως δεν αναμασάει, είναι σε σας ακάθαρτος, από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους δεν θα το αγγίζετε, είναι σε σας ακάθαρτα. Αυτά θα τρώτε από όλα όσα είναι στα νερά, όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια, στα νερά, στις θάλασσες, και στους ποταμούς, αυτά θα τρώτε.Και όλα όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, στις θάλασσες και στους ποταμούς, από όλα όσα κινούνται στα νερά, και από κάθε έμψυχο ζώο, που [είναι] στα νερά, θα είναι σε σας βδελυκτά•αυτά θα είναι εξάπαντος βδελυκτά σε σας και από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους θα το σιχαίνεστε.Όλα όσα είναι στα νερά και δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια, θα είναι σε σας βδελυκτά.» (Λευιτικόν 11: 1-47)
2. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τον νόμο του Θεού που λέει: Έξι ημέρες θα γίνεται εργασία• και την έβδομη ημέρα, που είναι Σάββατο, άγια ανάπαυση στον Κύριο• και όποιος κάνει εργασία την ημέρα τού Σαββάτου, θα θανατωθεί, οπωσδήποτε.(έξοδος 31:15), που αφορά την απαγόρευση οποιουδήποτε τύπου εργασίας κατά την ιερή ήμερα του Σαββάτου:
“ΚΑΙ όταν ένα Σάββατο διάβαινε μέσα από τα σπαρτά, οι μαθητές του, ενώ περπατούσαν, άρχισαν να αποσπούν στάχυα. Και οι Φαρισαίοι έλεγαν σ’ αυτόν: Δες, γιατί κατά τα Σάββατα κάνουν εκείνο που δεν επιτρέπεται; Κι αυτός τούς έλεγε: Ποτέ δεν διαβάσατε τι έκανε ο Δαβίδ, όταν είχε ανάγκη, και πείνασε, αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του; Πώς μπήκε μέσα στον οίκο τού Θεού, όταν αρχιερέας [ήταν] ο Αβιάθαρ, και έφαγε τους άρτους τής πρόθεσης, που δεν επιτρέπεται να φάνε, παρά μονάχα οι ιερείς, και έδωσε και σ’ εκείνους που ήσαν μαζί του; Και τους έλεγε: Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο, όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο.” (Μάρκος 2 :23-27)
3. Ο Ιησούς παραβλέπει την υπενθύμιση του θεϊκού νόμου που του υπενθύμισαν οι πατριώτες του Φαρισαίοι, για το αμάρτημα της μοιχείας :
«Οι δε γραμματείς και οι Φαρισαίοι φέρνουν προς αυτόν μια γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία, και, αφού την έστησαν στο μέσον,του λένε: Δάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω διαπράττοντας μοιχεία.Και στον νόμο ο Μωυσής πρόσταξε σε μας, οι γυναίκες αυτού τού είδους να λιθοβολούνται, εσύ, λοιπόν, τι λες; Και το έλεγαν αυτό δοκιμάζοντάς τον, για να έχουν να τον κατηγορούν. Ο δε Ιησούς, σκύβοντας κάτω, έγραφε με το δάχτυλό του στη γη. Και επειδή επέμεναν ρωτώντας τον, σηκώνοντας το κεφάλι, είπε σ’ αυτούς: Όποιος από σας είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της. Και πάλι, σκύβοντας κάτω, έγραφε στη γη. Και εκείνοι, όταν το άκουσαν, και ελεγχόμενοι από τη συνείδηση, έβγαινε ένας-ένας, αρχίζοντας από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους  και ο Ιησούς έμεινε μόνος, και η γυναίκα που στεκόταν στο μέσον.Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι, και μη βλέποντας κανέναν, εκτός από τη γυναίκα, της είπε: Γυναίκα, πού είναι εκείνοι οι κατήγοροί σου; Δεν σε καταδίκασε κανένας; Και εκείνη είπε: Κανένας, Κύριε. Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτήν: Ούτε εγώ σε καταδικάζω• πήγαινε, και στο εξής μη αμάρτανε. (Ιωάννης 8:3-11),
Εδώ έρχεται πάλι σε πλήρη αντίθεση με τον νόμο που λέει:
«ΑΝ βρεθεί κάποιος να κοιμάται με παντρεμένη γυναίκα, τότε θα θανατώνονται και οι δύο, ο άνδρας που κοιμήθηκε με τη γυναίκα, και η γυναίκα και θα εξαφανίσεις το κακό από τον Ισραήλ.» (Δευτερονόμιο. 22:22).
Το συμπέρασμα;  Σίγουρα πήρατε την ζητούμενη απάντηση  στο ερώτημα που τέθηκε – Αν ο Ιησούς ήταν αναμάρτητος και τέλειος, τα ίδια λόγια του αποδείχθηκαν παραβατικά απέναντι στο νόμο της Παλαιάς Διαθήκης που είναι και ο θεμέλιος λίθος της χριστιανικής διδασκαλίας.
Την επόμενη φορά που θα ακούσετε έναν χριστιανό να σας λέει, ότι ο Ιησούς ήταν: «ο μόνος τέλειος και αναμάρτητος» , φροντίστε επιπλέον να τον ρωτήσετε, πως πραγματικά εννοούν κάποιον με τον όρο «τέλειο» και «αναμάρτητο»!!!

Το ξέρατε ότι κάθε αρρώστια έχει την ώρα της;

Για τους καρδιολόγους, οι ώρες υψηλού κινδύνου για καρδιά και εγκέφαλο είναι οι… πρωινές, καθώς αλλεπάλληλες μελέτες έχουν δείξει πως ...

9 με 10 το πρωί συμβαίνουν τα περισσότερα εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Πρωί έχει επίσης την τάση να εκδηλώνεται η ημικρανία, ενώ το μεσημέρι εμφανίζονται συνηθέστερα οι κρίσεις πανικού και το απόγευμα αρχίζουν να επιδεινώνονται πυρετός, καούρες και φαγούρα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Γενικών Ιατρικών Επιστημών (NIGMS) των ΗΠΑ, όλ’ αυτά έχουν άμεση συνάρτηση με τους εσωτερικούς μας, βιολογικούς ρυθμούς. Οι ρυθμοί αυτοί, οι γνωστοί ως κιρκάδιοι, ουσιαστικά αντανακλούν τις σωματικές, νοητικές και συμπεριφορικές αλλαγές που μας συμβαίνουν σε έναν κύκλο διαρκείας σχεδόν 24 ωρών, ο οποίος με τη σειρά του ανταποκρίνεται κυρίως στο φως και στο σκοτάδι του περιβάλλοντός μας.

Τους κιρκάδιους ρυθμούς ρυθμίζουν τα βιολογικά μας ρολόγια – ναι, δεν έχουμε ένα, αλλά πολλά, δεδομένου πως κάθε κύτταρο του σώματος έχει και τα δικά του!

Τα «ρολόγια» αυτά είναι ουσιαστικά ομάδες διαδραστικών μορίων, ενώ όλα μαζί ελέγχονται από ένα «κεντρικό ρολόι» στον εγκέφαλο, που φροντίζει ώστε να λειτουργούν συγχρονισμένα.

Αυτό το κεντρικό ρολόι βρίσκεται στον επονομαζόμενο υπερχιασματικό πυρήνα του εγκεφάλου και, σε αντίθεση με τα άλλα, αποτελείται από νευρικά κύτταρα.

Αναλόγως, λοιπόν, με τις αλλαγές που συμβαίνουν στον οργανισμό, αυξομειώνεται ο κίνδυνος να εκδηλώσουμε διάφορα συμπτώματα, διαταραχές ή νοσήματα, κατά τον καθηγητή Ράσελ Φόστερ, κιρκάδιο νευροεπιστήμονα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Να μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά:

* Εμφράγματα και εγκεφαλικά. Από τις 6 έως τις 10 το πρωί (κυρίως το διάστημα 9-10), ο κίνδυνος εκδηλώσεως κάποιου σοβαρού καρδιαγγειακού προβλήματος είναι αυξημένος κατά περίπου 45%, επειδή σημειώνεται απότομη αύξηση της πίεσης και των σφυγμών κατά την αφύπνιση, υπάρχει αύξηση της ορμόνης κορτιζόλη στο αίμα (είναι η κύρια ορμόνη του στρες), παρατηρείται σπασμός των αρτηριών και εμφανίζεται αυξημένη τάση για συγκόλληση των αιμοπεταλίων (η συγκόλληση αυτή είναι η αιτία της θρόμβωσης του αίματος).

Τις ίδιες ώρες παρατηρούνται και τα πιο σοβαρά επεισόδια, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Κέντρου Καρδιαγγειακής Έρευνας (CNIC) της Ισπανίας. Όπως έδειξε, τα επεισόδια που συμβαίνουν το πρωί είναι κατά 21% πιο σοβαρά από εκείνα που συμβαίνουν άλλες ώρες της ημέρας.

Ουρική αρθρίτιδα. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «ChronobiologyInternational» έδειξε ότι στις 7 το πρωί οι συγκεντρώσεις ουρικού οξέος στο αίμα βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους, ενώ στις 11 το βράδυ βρίσκονται στο χαμηλότερο. Το εύρημα μπορεί να εξηγεί γιατί ο πόνος της ουρικής αρθρίτιδας (της γνωστής και ως ποδάγρας) είναι συχνά αφόρητος το πρωί. H ουρική αρθρίτιδα οφείλεται στο αυξημένο ουρικό οξύ και χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία μικρών κρυστάλλων στις αρθρώσεις (κυρίως των ποδιών) που προκαλούν έντονο πόνο.

•Ημικρανίες. Μεταξύ 8 και 10 το πρωί αρχίζουν οι περισσότερες ημικρανικές κρίσεις, σύμφωνα με ερευνητές από την Κλινική Κλήβελαντ. Αντιθέτως, μετά 8 το βράδυ και 4 τα ξημερώματα, παρατηρείται κατακόρυφη μείωση στη συχνότητα του πόνου – ίσως διότι η αρτηριακή πίεση μειώνεται όταν κοιμόμαστε, για να αυξηθεί απότομα μόλις ξυπνήσουμε.

Δυσκαμψία. Η δυσκαμψία των αρθρώσεων είναι πολύ πιο έντονη το πρωί, ίσως εξαιτίας της ακινησίας της νύχτας αλλά και των φυσιολογικών διακυμάνσεων στα επίπεδα της κορτιζόνης και άλλων ορμονών που παράγει το σώμα.

Άγχος και κρίσεις πανικού. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα είναι υψηλότερος ο κίνδυνος εκδηλώσεως μιας κρίσης άγχους ή πανικού, ενώ μόλις το 10% των κρίσεων εκδηλώνεται πριν από τις 10 το πρωί. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι μεσημέρι και απόγευμα οι κιρκάδιοι ρυθμοί κάνουν το νευρικό σύστημα να είναι πιο ενεργό, ενώ έως το απόγευμα συνήθως έχουν συσσωρευτεί τα περισσότερα στρεσογόνα γεγονότα της ημέρας.

Μπούκωμα και βήχας. Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Κεμπέκ, στον Καναδά, από τις 4 το απόγευμα και μετά αρχίζουν να εντείνονται τα συμπτώματα του κρυολογήματος και των άλλων ιώσεων του αναπνευστικού – ίσως διότι είναι λιγότερο ενεργές οι ορμόνες που παίζουν ρόλο στην καταπολέμηση των λοιμώξεων.

Πόνος της οστεοαρθρίτιδας. Μελέτη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του Τέξας έδειξε πως ο πόνος και τα άλλα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδας αρχίζουν να εντείνονται από τις 5 το απόγευμα.

Πεπτικό έλκος. Τα συμπτώματα του έλκους κορυφώνονται γύρω στις 9 το βράδυ, ίσως διότι αυτή είναι η ώρα που το σώμα έχει πέψει το μεγαλύτερο τμήμα της ημερήσιας τροφής και ετοιμάζεται για τη νυχτερινή αφαγία. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Κάνσας, εξάλλου, έδειξε πως το 71% των ασθενών που παίρνουν τα φάρμακα για τις καούρες γύρω στις 7 το απόγευμα, παρουσιάζουν βελτίωση των συμπτωμάτων τους, έναντι του 42% όσων τα παίρνουν το πρωί.

Φαγούρα. Οι επτά στους δέκα πάσχοντες από δερματοπάθειες όπως η ψωρίαση, το έκζεμα και η αλλεργική δερματίτιδα, εκδηλώνουν γύρω στις 10 το βράδυ κρίση κνησμού, όπως λέγεται επιστημονικά η φαγούρα. Μελέτη του Πανεπιστημίου Γουέικ Φόρεστ, στη Βόρειο Καρολίνα, έδειξε πως αυτό πιθανώς οφείλεται στην φυσιολογική αύξηση της θερμοκρασίας του δέρματος, που παρατηρείται το βράδυ.

Συριγμός. Πολλοί πάσχοντες από άσθμα παθαίνουν κρίση συριγμού μέσα στη νύχτα – συχνά στις 4 το πρωί. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ διαπίστωσαν πως αυτή την ώρα οι δείκτες φλεγμονής του οργανισμού βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδά τους – και το άσθμα οφείλεται κατ’ εξοχήν στην φλεγμονή των αεραγωγών.

Πρόσεχε τι εύχεσαι!

Πρόσεχε τι εύχεσαι, Ένα υπέροχο βίντεο για τις πραγματικές αξίες της ζωής!

Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙO

exe1   (<– Ο Μ.Κωνσταντίνος καίει βιβλία)
Βυζάντιο – Φιλολογία. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Ποιοι την κατέστρεψαν.
Στην «ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ», στο κεφάλαιο «Φιλολογία» διαβάζουμε:
Κατά την δύση του αρχαίου βίου οι πεπαιδευμένοι ασχολούνταν με την περισυλλογή των υπαρχόντων. Κανείς λόγος πλέον δεν μπορεί να γίνει για αυτοτελή και αυτάρκη έρευνα ή σαφούς και καθαρής αντίληψης. Η κενότητα και ανεπιστασία των ερανισμάτων και η ισχνότητα των επιτομών δεσπόζουν σ’ όλη την επιστημονική παραγωγή.
Η κριτική, δηλαδή η δύναμη της διάκρισης του αληθινού και του ψευδούς, κατέπεσε σε βαθμό κατώτερο του μηδενός, και η φιλολογική αναζήτηση έχασε το θεμέλιό της. Σε μεγάλο δε βαθμό έβλαψε τις φιλολογικές σπουδές η αυξημένη αδιαφορία προς τα αρχαία γράμματα και ο περιορισμός των συγγραφέων και βιβλίων που διαβάζονταν.
Διότι οι μεν αττικοί κωμικοί παραμελήθηκαν εντελώς, κι από τον Πλάτωνα διαβάζονταν μόνο ο «Γοργίας», ο «Αλκιβιάδης» και ο «Φαίδρος». Από τους τραγικούς τύχαιναν προσοχής μόνο οι τρεις κορυφαίοι και πάλι ο Αισχύλος ελάχιστα διαβάζονταν.
Η συντήρηση της ακόμα πλούσιας πνευματικής κληρονομιάς των προγενέστερων θεωρήθηκε έργο βαρύ και υπέρτερο των δυνάμεών και των αναγκών τους. έτσι οι άνθρωποι έγιναν σταδιακά ολιγαρκέστεροι κι αντί να διατηρήσουν πολλά βιβλία θεώρησαν πρακτικότερο να καταρτίζουν ανθολόγια και επιτομές και περιλήψεις αυτών, οι οποίες περιλάμβαναν μόνο όσα αυτοί νόμιζαν χρήσιμα, εγκαταλείποντας στην απώλεια τα αρχέτυπα.
Αλλά και οι πρώτες επιτομές κρίνονταν πολλές φορές υπέρτερες των δυνάμεων και των αναγκών τους, γι’ αυτό συνέτασσαν από τις επιτομές αυτές δεύτερες και τρίτες και τέταρτες, τα δε παλαιότερα και δοκιμότερα συγγράμματα, λογοτεχνικά και επιστημονικά, εγκαταλειπόμενα εξαφανίζονταν κατά μυριάδες.
Η σύνταξη των επιτομών των παλαιοτέρων συγγραμμάτων δεν γίνονταν με κάποια φροντίδα και περίσκεψη, αλλά κατά βούληση και άκριτα και αυτοσχέδια, ανακατεύοντάς τα με μεταγενέστερα εκ του προχείρου. Έτσι κατάντησαν εντελώς ακατάστατα και συγκεχυμένα συμπιλήματα, τα οποία συχνά βρίθουν από κάθε είδος μωρολογήματα.

Αυτή είναι η προσφορά του «ενδόξου ημών Βυζαντίου» και των Βυζαντινών στην διάσωση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας! Η προσφορά του εξαφανίζειν (τα δε παλαιότερα και δοκιμότερα συγγράμματα, λογοτεχνικά και επιστημονικά, εγκαταλειπόμενα εξαφανίζονταν κατά μυριάδες)! Η αναίδεια της ιουδαιοχριστιανικής θρησκείας σ’ όλο της το μεγαλείο.
Διδάσκουν στα σχολεία οι αρχιψευδολόγοι ότι οι Βυζαντινοί διέσωσαν την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και τους ρωτάμε: για να σωθεί κάτι, πρέπει να κινδυνεύει από κάποιους. Από ποιους λοιπόν κινδύνευε ο πνευματικός πλούτος της αρχαιότητας τον οποίον οι Βυζαντινοί προστάτεψαν; Μήπως αυτοί δεν είχαν την εξουσία;

Πράγματι όμως η ελληνική γραμματεία κινδύνεψε και καταστράφηκε. Από ποιους; Από τους ίδιους τους ανθρώπους του Βυζαντίου. Αυτούς τους ίδιους τους χριστιανούς. Αυτοί παραμέλησαν αλλά κι έκαψαν μυριάδες βιβλία. Με πρώτο και καλύτερο τον πρώτο ανθέλληνα πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης Γεννάδιο, ο οποίος διέταξε να καούν όλα τα βιβλία του ελληνόψυχου Γεώργιου Πλήθωνα του Γεμιστού.

Από το βιβλίο του Κυριάκου Σιμόπουλου «ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ» διαβάζουμε:
Το Βυζάντιο έχει και ένα άλλο θλιβερό προβάδισμα. Τη δημόσια ρίψη στην πυρά ανεπιθύμητων βιβλίων. Διαπομπεύονταν – «περιβωμίζονταν» – μάλιστα και οι κάτοχοί τους στους δρόμους της «βασιλεύουσας». Ήταν η εποχή που απαγορεύτηκε η διδασκαλία της φιλοσοφίας και έκλεισαν – το 529 με εντολή του Ιουστινιανού – οι αθηναϊκές σχολές. Όπως μας πληροφορεί ο χρονογράφος Ιωάννης Μαλαλάς ρίχτηκαν στην πυρά ελληνικά βιβλία των κλασσικών και μετακλασσικών χρόνων και έργα τέχνης πολυμίσητα για τη νέα θρησκεία.

Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Το 724 ο εικονομάχος αυτοκράτορας Λέων Γ΄ πρόσταξε να πυρποληθεί η περίφημη Οικουμενική Σχολή, το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της εποχής, όπου στεγαζόταν η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του Βυζαντίου, επειδή οι δάσκαλοι του εκπαιδευτηρίου αρνήθηκαν να γνωματεύσουν εναντίον της λατρείας των εικόνων.
Οι χρονογράφοι Κεδρηνός, Ζωναράς, Γλυκάς και Μανασσής βεβαιώνουν ότι ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να κυκλωθεί από ένοπλους στρατιώτες το κτίριο κατά την διάρκεια της πυρκαγιάς και να απαγορευθεί η έξοδος του προσωπικού από τη Σχολή, με αποτέλεσμα να καούν όχι μόνο οι θησαυροί της βιβλιοθήκης αλλά και οι διδάσκαλοι.
 

Θα μου κάνετε λίγο χώρο ν’ αναπνεύσω;

Hyuro-street-artΣ’ έναν καπιταλιστή δεν πρέπει ποτέ να λες “Αχ, σας παρακαλώ, θα μπορούσατε να μου κάνετε λίγο χώρο ν’ αναπνεύσω κι εγώ; Θα μπορούσατε να είστε λίγο πιο καλός, με λίγη περισσότερη κατανόηση;”
Ας συμφωνήσουμε. Όχι.
Ο μόνος τρόπος για να μιλήσεις μαζί τους είναι να τους στριμώξεις στον καμπινέ, να τους χώσεις το κεφάλι μέσα στη λεκάνη και να τραβήξεις το καζανάκι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο, ίσως με λιγότερο φανταχτερές βιτρίνες, ίσως με λιγότερες λεωφόρους, αλλά με λιγότερες λιμουζίνες, με λιγότερους απατεώνες. Τους πραγματικούς απατεώνες, αυτούς τους μισάνθρωπους με τις χοντρές κοιλιές. Κι έτσι θα είχαμε δικαιοσύνη.
Έτσι, εμείς που βγάζουμε πάντα το φίδι απ την τρύπα για τους άλλους, θα μπορούμε επιτέλους να σκεφτούμε και τον εαυτό μας.
Να κτίζουμε σπίτια που να ανήκουν σε μας.
Να ζούμε μια ζωή που θα ναι ολότελα δική μας.
Να ζούμε σαν ολοκληρωμένοι άνθρωποι τέλος πάντων.
Να ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου η επιθυμία σου να γελάσεις, ξεσπάει από μέσα σου σα γιορτή, η επιθυμία να παίξεις και να γιορτάσεις κι επιτέλους να κάνεις μια δουλειά που να σ’ ευχαριστεί.
Σαν κανονικοί άνθρωποι κι όχι σαν ζώα που ζουν και υπάρχουν χωρίς χαρά και φαντασία.
Ένας κόσμος όπου μπορεί κανείς να δει ξανά ότι υπάρχει ακόμη ένας ουρανός, τα λουλούδια που ανθίζουν, ότι ακόμα υπάρχει άνοιξη και τα κορίτσια που γελούν και τραγουδούν.
Και όταν μια μέρα πεθάνεις, δε θα πεθάνεις σα γέρος, πεταμένος σα στιμένη λεμονόκουπα, αλλά σαν άνθρωπος που έζησε ελεύθερος κι ευχαριστημένος μαζί με τους άλλους ανθρώπους.
***
Ντάριο Φο

Κάνοντας... την σκόνη τέχνη

Εκπληκτικές δημιουργίες σε βρόμικα παράθυρα αυτοκινήτων
Ο καλλιτέχνης Scott Wade είναι αποφασισμένος να αποδείξει ότι τέχνη μπορεί να υπάρξει παντού. Ακόμα και σε αυτοκίνητα που έχουν τσακωθεί με τα... πλυντήρια.
Ο ρόλος των πτηνών ως μεσάζοντες θεών και ανθρώπων στην Ελληνική παράδοση: Από την Ιλιάδα ως σήμερα

Τα πτηνά στην Ιλιάδα βοήθησαν τους πολεμιστές και τους βασιλιάδες να πάρουν δύσκολες αποφάσεις και ικανοποιούσαν την βασική ανθρώπινη ανάγκη της αυτοεκτίμησης και της ασφάλειας.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας διδακτορικής διατριβής από το Πανεπιστήμιο Gothenburg της Σουηδίας, η οποία ανέλυσε τριανταπέντε (35) σκηνές με πτηνά στο έπος της Ιλιάδας του Ομήρου από το 700 π.Χ.
Στην Ιλιάδα, οι θεοί χρησιμοποιούσαν τα πτηνά για να μεταμορφώνονται και να μεταδίδουν μηνύματα στους θνητούς. Ομοίως, οι άνθρωποι ερμήνευαν την παρουσία πτηνών ως σημάδια και σύμβολα για την παρουσία και την ταυτότητα των θεών καθώς και για τις προθέσεις τους στο μέλλον. Γι’ αυτό τον λόγο τα πτηνά κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο ως μεσάζοντες ανάμεσα σε ανθρώπους και θεούς.
«Τα πτηνά κατέχουν κεντρικό ρόλο στη δομή της Ιλιάδας. Εμφανίζονται συχνά σε επικίνδυνες και σημαντικές πολεμικές καταστάσεις και πριν από επικίνδυνα ταξίδια. Ένα θετικό σημάδι από αυτά ερμηνεύεται ως θετικό σημάδι από τους θεούς, το οποίο δυνάμωνε το πολεμικό πνεύμα των πολεμιστών, την ικανότητά τους στην μάχη αλλά δημιουργούσε ταυτόχρονα και ένα αίσθημα ανακούφισης σε αυτούς καθώς υποδείκνυε ότι οι θεοί ήταν με το μέρος τους» αναφέρει ο συγγραφέας της διατριβής Karin Johansson.
Στην διατριβή αναγνωρίζονται διαφορετικά είδη πτηνών που περιλαμβάνονται στην Ιλιάδα και αποδεικνύει ότι έχουν επιλέγει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ταιριάζουν με συγκεκριμένες καταστάσεις και το περιβάλλον, που εμφανίζονται αυτά. Τα πιο γνωστά είδη είναι ο πετρίτης (είδος γερακιού), το βραχοπερίστερο και ο γυπαετός ο γενειοφόρος, που είναι σπάνιο να συναντηθεί σήμερα.
«Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν τα πτηνά και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην συμπεριφορά και στα χαρακτηριστικά τους. Τα συγκεκριμένα είδη έχουν επιλεγεί προκειμένου να μεταφέρουν και να προσθέσουν μια επιπλέον ειδική πληροφορία. Αν αγνοήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες, χάνουμε σημαντικά κομμάτια από τα μηνύματα αυτά» δηλώνει η Johansson.
Η έρευνα της Johansson για τα πτηνά του Ομήρου είναι μοναδική στο είδος της, καθώς οι προηγούμενες έρευνες επικεντρώθηκαν στις συμβολικές λειτουργίες των πτηνών και αν το πτηνό μεταμορφωνόταν σε θεό ή ερμηνευόταν απλά ως απλή μεταφορά. Τα ορνιθολογικά χαρακτηριστικά, οι ταυτότητες και οι συμπεριφορές των πτηνών κατέχουν σημαντικό ρόλο στην έρευνα αυτή σε σχέση με το παρελθόν.
Η διατριβή της Johannson αποδεικνύει με ποιο τρόπο τα πτηνά προκαλούν την επιστημονική διάκριση μεταξύ «φύσης» και «πολιτισμού» και κατά επέκταση τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, καθώς τα πτηνά διατηρούν την ζωολογική τους ταυτότητα μαζί με την συμβολική τους.
«Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στα πτηνά της Ιλιάδας μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τις βαθύτερες επιθυμίες και φόβους των ανθρώπινων χαρακτήρων. Μας βοηθά επίσης να καταλάβουμε πόσο βαθιά ριζωμένα είναι τα πτηνά στην ανθρώπινη ζωή και σκέψη.
Οι καταστάσεις και τα γεγονότα στην Ιλιάδα επικεντρώνονται στον πόλεμο και στους κινδύνους που εγκυμονούνται για την ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα πτηνά αποτελούν σημαντικό παράγοντας επηρεασμού των ανθρώπινων χαρακτήρων σε τέτοιες καταστάσεις» αναφέρει η Johansson.

Τα μυρμήγκια επεξεργάζονται δεδομένα καλύτερα από το Google

Λειτουργώντας ως ομάδα δημιουργούν σύνθετα δίκτυα που βάζουν τάξη στο χάος των πληροφοριών για την αναζήτηση της τροφής τους

Τελικά η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώσει και αυτό το αποδεικνύουν καλύτερα από κάθε άλλον τα μυρμήγκια. Όπως ανακάλυψε νέα μελέτη, τα φιλόπονα έντομα δεν βγαίνουν νικητές στον αγώνα της επιβίωσης μόνο χάρη στην προσήλωση στο έργο τους, όπως διδάσκει ο μύθος του Αισώπου.
Ένα μεγάλο όπλο για την επιτυχία τους είναι η συνεργασία των ομάδων τους η οποία έχει τέτοια συνοχή ώστε να βάζει τάξη στο χάος των πληροφοριών που αφορούν την αναζήτηση της τροφής τους με πολύπλοκα δίκτυα τα οποία θα ζήλευε και η καλύτερη μηχανή αναζήτησης.
Οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν θα μπορούσαν, σύμφωνα με τους ειδικούς, να αποτελέσουν πρότυπο για τη βελτίωση των ανθρώπινων τεχνικών επίλυσης προβλημάτων σε πολλούς τομείς.

Άτομα και κοινωνίες
Τα μυρμήγκια έχουν τον μεγαλύτερο εγκέφαλο από όλα τα έντομα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το καθένα μόνο του είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Όταν ωστόσο όλα τα μυρμήγκια μιας αποικίας ενώσουν τις εγκεφαλικές δυνάμεις τους κάνουν πραγματικά θαύματα, όπως ανακάλυψαν οι ερευνητές από το Ινστιτούτο Ερευνών για την Επίδραση του Κλίματος (PIK) του Πότσδαμ και το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου.
Προκειμένου να διεξαγάγουν τη μελέτη τους οι επιστήμονες συγκέντρωσαν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις μιας αποικίας μυρμηγκιών κατά την αναζήτηση της τροφής της και τις μετέτρεψαν σε αλγόριθμους και εξισώσεις. Τα αποτελέσματα που αναδείχθηκαν αποκάλυψαν «κρυφές» ως τώρα ικανότητες όχι μόνο των κοινωνιών αλλά και των μεμονωμένων εντόμων.
Οι επιστήμονες ξεχώρισαν τρία στάδια στις πολύπλοκες κινήσεις που παρατηρεί κάποιος σε μια αποικία μυρμηγκιών κατά τη διάρκεια αναζήτησης της τροφής. Αρχικά μυρμήγκια-ανιχνευτές της αποικίας βγαίνουν από τη φωλιά και τριγυρίζουν γύρω από αυτήν με έναν φαινομενικά χαοτικό τρόπο αναζητώντας τροφή ώσπου να εξαντληθούν από το «κυνήγι», οπότε γυρίζουν πίσω στη φωλιά για να φάνε και να ξεκουραστούν.
Όταν ωστόσο κάποιος από τους ανιχνευτές βρει τροφή, παίρνει ένα μικρό κομματάκι από αυτήν και το πηγαίνει αμέσως στη φωλιά αφήνοντας καθ' οδόν πίσω του φερομόνες - πτητικές ενώσεις οι οποίες λειτουργούν ως «αγγελιαφόροι» που μεταδίδουν πληροφορίες.

Τάξη στο χάος και γνώση από την εμπειρία
Στην περίπτωση αυτή άλλα μυρμήγκια από την αποικία αρχίζουν να ακολουθούν αυτό το ίχνος των φερομονών ώστε να φθάσουν στο σημείο όπου υπάρχει η τροφή και να κάνουν τη συγκομιδή τους φέρνοντάς την κομματάκι- κομματάκι πίσω στη φωλιά.
Επειδή οι αποικίες των μυρμηγκιών είναι πολυπληθείς, τα μυρμήγκια που θα βγουν για τη συγκομιδή είναι πάρα πολλά και ακολουθούν συνήθως πολλούς διαφορετικούς δρόμους για να φθάσουν στο σημείο της τροφής και να γυρίσουν πίσω - και πάλι με έναν φαινομενικά χαοτικό τρόπο - αφήνοντας πίσω τους ξανά φερομόνες.
Το χάος όμως μπαίνει σύντομα σε τάξη, αποκαλύπτοντας μάλιστα τη βέλτιστη οδό για την τροφή. Επειδή οι φερομόνες εξατμίζονται γρήγορα, η οσμή τους είναι εντονότερη όσο πιο σύντομη είναι η διαδρομή, οπότε όλο και περισσότερα μυρμήγκια ακολουθούν αυτή τη συντομότερη διαδρομή αφήνοντας πίσω τους νέες φερομόνες και ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο τη μυρωδιά.
Με τον τρόπο αυτόν, όπως σημειώνουν οι ερευνητές στο σχετικό άρθρο τους που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «Proceedings of the National Academy of Sciences», τα μυρμήγκια δαπανούν πολύ λιγότερο χρόνο και ενέργεια από ό,τι αν συνέχιζαν τη συγκομιδή τους με χαοτικό τρόπο.
Επιπλέον - και αυτή είναι μια σημαντική αλλά άγνωστη ως τώρα πληροφορία - οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι σημαντικό επίσης παράγοντα για την επιτυχία στην αναζήτηση τροφής αποτελεί η ατομική εμπειρία των γηραιότερων μελών της κοινωνίας.
Τα μεγαλύτερα σε ηλικία μυρμήγκια φαίνεται να γνωρίζουν καλύτερα τα κατατόπια γύρω από τη φωλιά και τα πηγαίνουν καλύτερα στις «διαδρομές» ενώ, σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, τα νεαρότερα μέλη των αποικιών περισσότερο μάθαιναν από τη συμμετοχή τους στην αναζήτηση τροφής παρά συνέβαλλαν ουσιαστικά σε αυτήν.

Συλλογική νοημοσύνη
Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια εντυπωσιακή συλλογική νοημοσύνη στις κοινωνίες των μυρμηγκιών. «Αν και ένα μεμονωμένο μυρμήγκι οπωσδήποτε δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο, συλλογικά τα μυρμήγκια ενεργούν με έναν τρόπο τον οποίο μπαίνω στον πειρασμό να αποκαλέσω νοήμονα» δήλωσε σε δελτίο Τύπου ο Γιούργκεν Κουρτς του PIK, εκ των επικεφαλής της μελέτης. «Η αρχή της αυτοοργάνωσης είναι γνωστή για παράδειγμα από τα κοπάδια ψαριών,  η επιστροφή τους όμως στη φωλιά είναι εκείνη που κάνει τα μυρμήγκια τόσο ενδιαφέροντα».
Η ανακάλυψη ότι τα μυρμήγκια μπορούν, μέσω μιας πολύπλοκης «δικτύωσης», να επεξεργάζονται πληροφορίες «αποδοτικότερα και από το Google», όπως τόνισαν χαρακτηριστικά οι ειδικοί, είναι βεβαίως σημαντική για τη βιολογία και την οικολογία, παράλληλα όμως ανοίγει και άλλες, ευρύτερες οδούς.
Οι γερμανοί και κινέζοι επιστήμονες διεξήγαγαν τη μελέτη τους με στόχο την καλύτερη κατανόηση των θεμελιωδών μοτίβων σε μη γραμμικά φαινόμενα και θεωρούν ότι το μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξαν μπορεί να εφαρμοστεί όχι μόνο σε άλλα ζώα ή στον άνθρωπο αλλά και σε πολλά και διαφορετικά άλλα πεδία όπως οι υπηρεσίες δικτύου ή τα έξυπνα συστήματα μεταφορών.
«Τα μυρμήγκια συλλογικά σχηματίζουν ένα υψηλής απόδοσης σύνθετο δίκτυο» εξήγησε ο κ. Κουρτς «και αυτό είναι κάτι που συναντάμε σε πολλά φυσικά και κοινωνικά συστήματα».

Τα πιο σιχαμένα πράγματα που βάζουν οι εταιρίες στα φαγητά και τα ποτά μας


Λιωμένα σκαθάρια στα smoothies φράουλα, ροζ κόλλα από κρέας στα burgers και λοιπές αποκαλύψεις έχουν τις τελευταίες εβδομάδες σκιάξει το καταναλωτικό κοινό. Οι παρακάτω ειδήσεις θα το αποτελειώσουν.

Κυστείνη (L-Cysteine)
Αμινοξύ που φτιάχνεται από ανθρώπινες τρίχες ή φτερά πάπιας. Χρησιμοποιείται για την διατήρηση της ζύμης σε ορισμένα προϊόντα άρτου, καθώς επίσης για να βελτιώσει την υφή τους. Εξαιρετικά δημοφιλής γιατί και δεν κοστίζει τίποτα και πρόκειται για καθαρή πρωτεΐνη

Πολτός από κορμός δέντρου (cellulose)
Μπαίνει σε φέτες κίτρινου τυριού, dressing σαλάτας και σοκολατούχο γάλα. Έχει την ιδιότητα να εμποδίζει τα φαγητά από το να απορροφήσουν υγρασία και να τα στερεοποιεί, στην θέση του λαδιού ή του αλευριού που κοστίζει παραπάνω.

Σκόνη από κόκαλα αγελάδας (bone char)
Χρησιμοποιείται όλο και λιγότερο την σύγχρονη μέρα. Ιστορικά αποτελούσε τον καλύτερο τρόπο να κάνεις τους κύβους ζάχαρης να φαίνονται πιο λευκοί.

Σέλακ (Shellac)
Εκκρίσεις ενός είδους σκαθαριού που βρίσκεται μόνο στην Ταϊλάνδη, το οποίο χρησιμοποιείται ως επικάλυψη σε όλα τα είδη γυαλιστερών γλυκών ή οτιδήποτε άλλο έχει επικάλυψη σοκολάτας.

Azodicarbonamide
Παράγωγο του πετρελαίου που χρησιμοποιείται σε πλαστικά, στρώματα για yoga, σόλες παπουτσιών και τα ψωμάκια των burgers στις αγαπημένες σου αλυσίδες.

Διοξείδιο του τιτανίου (Titanium Dioxide)
Ένα χημικό που προκύπτει από το τιτάνιο και το οποίο χρησιμοποιείται στα αντιηλιακά, καθώς επίσης και σε φαγητά όπως το γάλα με χαμηλά λιπαρά (σ.σ. το κάνει να φαίνεται λευκότερο). Επίσης μπορείς να το βρεις σε dressing σαλάτας και κρέμες για καφέ.

Διοξείδιο της σιλικόνης (Silicon Dioxide)
Συνήθως έχει την μορφή άμμου και θα το βρεις χωμένο σε διάφορα είδη fast food, όπως το τσίλι των Wendy's και το κρέας των Taco's Bell. Χρησιμοποιείται για να τα κάνει να μην σβολιάζουν.

Θειώδης αμμωνία (Αmmonium Sulfate)
Το βρίσκεις σε λιπάσματα και στα ψωμιά ορισμένων αλυσίδων fast food. Οι εταιρίες ισχυρίζονται ότι, στις ποσότητες που χρησιμοποιείται, είναι ασφαλές. Αλλά έτσι δεν έλεγαν και για τα τσιγάρα;